Coaching

Un coach este un ghid care te ajută să-ţi clarifici aspecte ale vieţii, să-ţi asumi şi iei decizii favorabile ţie, să-ţi stabileşti itinerarii proprii, care să te conducă spre atingerea obiectivelor personale şi să aduci plusvaloare în viaţa ta. Toate acestea pentru a trece peste convingerile limitative şi peste blocajele ce ţin de teamă, ruşine, viziune, valori, strategii, comunicare şi relaţii, astfel încât să obţii ceea ce îţi doreşti, dar mai ales împlinire, armonie şi culoare!

Uneori oamenii caută validări externe, cer soluţii din exterior, aşteptând rezolvări miraculoase de la sine… Coachul este alături de o persoană, pentru a o ajuta să obţină claritate şi să descopere / redescopere resursele interioare şi cheile pentru propriile soluţii. Găsind aceste chei, clientul trece la acţiune, renunţă la amânări şi generează schimbări în plan mental şi comportamental, îndreptându-se către succes, bunăstare şi împlinire, fără a renunţa la propriile principii.

Aleg să spun ce NU ESTE COACHINGUL:

 • Nu este psihoterapie
 • Nu este consiliere psihologică
 • Nu este consultanţă
 • Nu este training

Procesul de coaching presupune un angajament personal coach-client,  implicând timp și energie, precum și un angajament financiar.

          Clientul trebuie să înţeleagă, că uneori sunt necesare mai multe şedinţe/ întâlniri, deoarece coachul NU DĂ SOLUŢII SAU REŢETE, ci îl ghidează cu responsabilitate astfel încât:

 • clientul să-şi clarifice, descopere, alinieze, ordoneze obiectivele pe care doreşte să le realizeze;
 • clientul să înlăture teama şi să adopte soluţii ori strategii, generate chiar de el, printr-un proces de auto-descoperire, fiind ghidat de  un coach;
 • clientul să-şi conştientizeze convingerile limitative, trecând la acţiune, generând schimbări chiar în propria hartă mentală;
 • clientul să-şi schimbe perspectivele, să descopere singur noi oportunităţi, accesând resursele de care dispune, îmbunătățindu – şi în același timp abilitățile și deblocând potențialul lui;
 • clientul să schimbe viziunea şi abordarea în anumite situaţii, obţinând noi perspective şi crescând calitatea vieţii lui, cunoscând succesul şi obţinând armonie şi linişte, prosperitate şi împlinire, în oricare domeniu sau palier al vieţii.

Prin urmare, coachul este ghidul care merge alături de client,într-o călătorie în care cel din urmă, conştientizează că poate deveni mai bun. Clientul învaţă  să-şi updateze continuu versiunea sinelui, fiind motivat spre acţiune, randament şi progres, spre creştere şi dezvoltare, accesând resurse interne şi externe, abilităţi, capacităţi, competenţe pentru viaţa mult visată.

Pe  poarta sufletului razele luminii pătrund spre exterior, pentru că bucuria trebuie să vină din interior spre exterior, pe calea emoţiilor. Fără emoţii riscăm să existăm, dar nu să trăim!

Alături de mine îţi vei clarifica aspecte pentru potrivirea cheilor în rolurile tale, vei lua decizii şi îţi vei clarifica aspecte legate de PAŞI PRIN VIAŢĂ CU CULOARE. Vei elimina convingerile care te limitează şi vei face SINGUR paşi spre succes, împlinire, iubire…Paşi spre ÎMPLINIREA OBIECTIVELOR TALE!

Pedagogia se află în centrul învățării și învățării. Pregătirea tinerilor pentru a îndeplini noile provocări contemporane înseamnă a revizui și a actualiza pedagogii care folosesc profesorii. Cu toate acestea, în ciuda creșterii raportării cadrelor didactice și a școlilor inovatoare, școlile rămân în mare parte considerate locuri foarte inovatoare de inovare. Pentru a aborda importanța și provocările implementării noilor pedagogii, acest document reunește experți de vârf pentru a reflecta asupra domeniilor-cheie ale pedagogiei. În special, fiecare capitol abordează o dimensiune pedagogică care împreună oferă un cadru conceptual pentru acțiune. Acest cadru depășește un accent fragmentat pe inovații specifice. În acest fel, explică modul în care pedagogiile inovatoare pot fi dezvoltate, aplicate și scalate. Prima contribuție a lui Amelia Peterson arată modul în care scopul fundamental este pedagogia, în timp ce secțiunea Hanna Dumont explorează predarea adaptivă ca un concept transversal asupra unei game variate de abordări pedagogice. Apoi lucrarea se îndreaptă spre a discuta importanța înțelegerii pedagogiilor ca combinații, pe care Amelia Peterson le definește drept două straturi: una combinând practici de predare discrete și alta combinând abordări pentru îndeplinirea obiectivelor educaționale pe termen lung. Marc Lafuente se uită mai întâi la domeniile de conținut (matematică, limbi străine și învățarea socio-emoțională) și modul în care se leagă de pedagogii. Apoi, el contribuie la gândirea “noilor cursanți” și a tehnologiei, ca context important care influențează alegerile pedagogice și implementarea. Secțiunea finală de către Nancy Law se concentrează pe schimbare, prin prisma specială a inovațiilor pedagogice îmbunătățite prin tehnologie. Analiza ei se îndreaptă spre o teorie a schimbării, care ține cont de nevoia de aliniere la diferite niveluri ale sistemului educațional.STUDII ŞI ACREDITĂRI:

 • Şcoala Normală – Bucureşti – Liceul pedagogic
 • Facultatea de Sociologie – Psihologie USH
 • Master în Politici sociale şi Integrare Europeană
 • Curs Formator
 • Curs Mentor
 • Coach certificat de INSTITUTUL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE A EXCELENTEI şi ANC
 • NLP Practitioner Certificat International IANLP
 • NLP MASTER Certificat International IANLP
 • Mind Mapping Practitioner Certificat ThinkBuzan


Click aici pentru a accesa oferta noastra detaliata de Coaching